Zeneművészet

A zeneiskola megalapítását követő években alakultak ki a napjainkban is működő tanszakok. A gyermekek jelenleg tizenkét hangszer közül választhatnak. Az intézmény kiemelten fontossággal foglalkozik a társas muzsikálással, kamarazenével. Rendszeresen működik fúvószenekar, fuvola együttes, harmonika együttes, utánpótlás zenekar. Alkalmanként gitár kamaraegyüttes, klarinét kamaraegyüttes és rézfúvós kamaracsoport biztosítja a növendékek szakmai fejlődését. Európa több országában léptek fel az iskola együttesei. A fúvószenekar sikeresen szerepelt Németországban, Ukrajnában, Luxemburgban, Erdélyben és Szlovákiában. A harmonika együttes Németországban, Svédországban, Szlovákiában és Franciaországban adott, sikeres koncerteket. A kiemelkedő tehetségű tanulókat az iskola „B” tagozatán készíti fel a zenei pályára.

Működő tanszakok:

  • fafúvó / fuvola, klarinét, furulya /
  • rézfúvó / trombita, kürt, harsona /
  • zongora, gitár, harmonika
  • szolfézs

Éves munkaterv határozza meg az intézmény hangversenyeinek, rendezvényeinek rendjét. Őszi és tavaszi növendékhangversenyek, óvodai hangversenyek, házi hangversenyek és a tanári hangverseny mellett kiemelkedő rendezvény a karácsonyi koncert, az Ifjúsági Fúvószenekar rendszeres évi fellépése, és az alapítványi koncert. A rendezvények helyszíne a Bólyi Erzsébet Vigadó. Egyházi hangversenyeken, társadalmi eseményeken, kiállításokon rendszeresen szerepelnek az iskola növendékei. Az Alapfokú Művészetoktatási intézmény meghatározó szerepet tölt be Bóly és a térség kulturális életében. A tanárok közül többen részt vesznek hivatásos és amatőr együttesek zenei munkájában.

Bóly város kulturális életét teszi színessé az évente megrendezett Bólyi Fuvolás Tábor. Az egy hetes intenzív szakmai felkészítés a zeneiskolás korú fuvolás növendékek számára teremt fejlődési, kiugrási lehetőséget.