Szolfézs

A zeneiskolai oktatás kötelező és elengedhetetlen tantárgya a szolfézs. A hangszeres zenetanuláshoz szükséges elméleti tudást a szolfézs biztosítja. Ezért az iskola működésétől kezdődően működik a tanszak. Az alapfokú művészetoktatási intézmények rendszerében, az iskolákban működik „A”, és „B” tagozat. Minden tanulmányait elkezdő zeneiskolás „A” tagozatra kerül, amelynek óraszámai:

  • heti 2X45 perc szolfézs.
  • a hangszeres tanulmányaikat elkezdő növendékek számára heti 2X30 perc hangszeres óra.
  • tanulmányaik során további órákat vehetnek fel a növendékek: zenekar, kamarazene, kötelező zongora stb.

A zeneiskolában tanuló növendékek óraszáma nem haladhatja meg a heti hat órát.

„B” tagozat

Legtehetségesebb tanulóinkat a zenei pálya felé irányítjuk. A zenei pályára készülő gyermekek a „B” tagozaton tanulnak. A „B” tagozatos növendékek hangszeres óraszáma heti 2X45 percesek. Emelt szinten tanulják a szolfézst. Általános iskola 7. osztályától a nem zongorista növendékek számára, bejön az oktatásba a kötelező zongora tárgy. A „B” tagozaton tanuló gyermekek rendszeres szereplői koncertjeinknek. Tanulmányi versenyeken, találkozókon is a „B” tagozatos növendékek képviselik iskolánkat.

Zeneovi

Iskolánk alapkoncepciója szerint fontosnak tartja, hogy a legkisebb gyermekek minél előbb megismerkedjenek a zenével. Ezért intézményünk az óvodában heti 2X30 percben zeneovis csoportot működtet.

A tanszakon tanító kollegáink voltak:

2019- jelenleg is Szabó Tímea

1996- jelenleg is Bagányné Máthé Márta

2013- Nagy Gábor

2010-2012.: Pallagi Zsófia

1996-2001.: Tóth Gézáné

1995-1997.: Kész Ildikó